Sáng nay, thứ 2 ngày 30🌻9🌻2019. Thực hiện chỉ đạo của PGD&ĐT thị xã Thái Hòa,trường THQT tổ chức lễ phát động Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019. Chủ đề"Đọc và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại"